Revízie

Meraci prístrojRevízie elektrických zariadení (stroje, budovy, bleskozvody, náradie) prípadné odstránenie nedostatkov po revízii.